Jakie warunki

JAKIE WARUNKI MUSZĘ SPEŁNIĆ
BY OTRZYMAĆ POŻYCZKĘ ?

Aby otrzymać pożyczkę, musisz w szczególności:

  • być pełnoletnim obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej co potwierdzisz stosownym dokumentem, np. dowodem osobistym lub paszportem,
  • mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
  • posiadać rachunek bankowy.

Jak dużo chciałbyś pożyczyć?

RRSO wynosi 0%*